مقايسه آگهی ها

73 Results - این جستجو را ذخیره می کنید؟

مرتب سازی:

شروع از135,000دلار/165
خرید ملک در ترکیه

تعداد اتاق خواب: 2 حمام: 1 متر مربع: 110

آپارتمان

3 هفته قبل

شروع از135,000دلار/165

تعداد اتاق خواب: 2 حمام: 1 متر مربع: 110

آپارتمان

3 هفته قبل

شروع از600,000دلار
خرید ملک در استانبول
شروع از600,000دلار

تعداد اتاق خواب: 7

ویلایی

3 هفته قبل

شروع از153,000دلار
خرید ملک در بورسا

تعداد اتاق خواب: 3 تعداد حمام: 2 متر مربع: 149

آپارتمان

3 هفته قبل

شروع از153,000دلار

تعداد اتاق خواب: 3 تعداد حمام: 2 متر مربع: 149

آپارتمان

3 هفته قبل

شروع از114,000دلار
خرید ملک در ترکیه

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 77

آپارتمان

3 هفته قبل

شروع از114,000دلار

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 77

آپارتمان

3 هفته قبل

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 64

آپارتمان

3 هفته قبل

64,000دلار

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 64

آپارتمان

3 هفته قبل

شروع از76,000دلار
خرید ملک در بورسا

تعداد اتاق خواب: 2 حمام: 1 متر مربع: 99

آپارتمان

3 هفته قبل

شروع از76,000دلار

تعداد اتاق خواب: 2 حمام: 1 متر مربع: 99

آپارتمان

3 هفته قبل

شروع از34,000دلار
خرید ملک در بورسا

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 75

آپارتمان

3 هفته قبل

شروع از34,000دلار

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 75

آپارتمان

3 هفته قبل

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 75

آپارتمان

3 هفته قبل

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 75

آپارتمان

3 هفته قبل

تعداد اتاق خواب: 2 حمام: 1

آپارتمان

3 هفته قبل

143,000دلار

تعداد اتاق خواب: 2 حمام: 1

آپارتمان

3 هفته قبل