مقايسه آگهی ها

73 Results - این جستجو را ذخیره می کنید؟

مرتب سازی:

اتاق خواب: 1+0 متر مربع: 41

آپارتمان

3 ماه قبل

شروع از310,000

اتاق خواب: 1+0 متر مربع: 41

آپارتمان

3 ماه قبل

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 101

آپارتمان

3 ماه قبل

شروع از1,392,000

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 101

آپارتمان

3 ماه قبل

شروع از2,099,000لیر
خرید ملک در تکیه

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 53

آپارتمان

3 ماه قبل

شروع از2,099,000لیر

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 53

آپارتمان

3 ماه قبل