شرایط اخذ مجوز کار

اخذ ویزای کار در ترکیه

اخذ ویزای کار در ترکیه | مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزا

اخذ ویزای کار در ترکیه | مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزا اخذ ویزای کار در ترکیه برای کار در ترکیه سه نوع اجازه کار پیش بینی شده است.  این گروهها شامل اجازه کار مدت دار و نامحدود برای کارکنان وابسته و کارکنان مستقل و موارد...

Compare listings

مقايسه كردن