مکانهای تاریخی

معرفی و راهنمای محله های استانبول

معرفی و راهنمای محله های استانبول | زندگی در کشور ترکیه

معرفی و راهنمای محله های استانبول | زندگی در کشور ترکیه معرفی و راهنمای محله های استانبول سلطان احمد؛ قلب شهر قدیمی استانبول | Sultanahmet   سلطان احمد بخشی از منطقه شهرداری فاتح (قبل از فتح رومی ها، بیزانس بود) است. این محله...

اکتشافات باستانی در کشور ترکیه

اکتشافات باستانی در کشور ترکیه | مناطق تاریخی و باستانی ترکیه

اکتشافات باستانی در کشور ترکیه | مناطق تاریخی و باستانی ترکیه اکتشافات باستانی در کشور ترکیه ترکیه واقع در آناتولی، از آنجاییکه از زمانهای بسیار قدیم یکی از مکانهای اولیه سکونت بشریت بوده، مهد تمدن های بسیاری است. بنابراین...

Compare listings

مقايسه كردن