مقايسه آگهی ها

شروع از699,930

حمام: 1 متر مربع: 50

آپارتمان

5 ماه قبل

شروع از560,000

متر مربع: 56

آپارتمان

5 ماه قبل

اتاق خواب: 1 متر مربع: 61

آپارتمان

6 ماه قبل

شروع از297,000

اتاق خواب: 1 متر مربع: 61

آپارتمان

6 ماه قبل