مقايسه آگهی ها

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 67

آپارتمان

2 هفته قبل

شروع از87,200دلار

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 67

آپارتمان

2 هفته قبل

شروع از75,000دلار
پروژه ای لوکس در استانبول 1
شروع از75,000دلار

حمام: 1 متر مربع: 40

آپارتمان

2 هفته قبل

شروع از248,000دلار
خرید ملک در ترکیه
شروع از248,000دلار

اتاق خواب: 1 متر مربع: 65

آپارتمان

3 هفته قبل

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 75

آپارتمان

4 هفته قبل

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 75

آپارتمان

4 هفته قبل

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 101

آپارتمان

3 ماه قبل

شروع از1,392,000

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 101

آپارتمان

3 ماه قبل

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 77

آپارتمان

5 ماه قبل

شروع از977,000

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 77

آپارتمان

5 ماه قبل

شروع از699,930

حمام: 1 متر مربع: 50

آپارتمان

5 ماه قبل