مقايسه آگهی ها

شروع از75,000دلار
پروژه ای لوکس در استانبول 1
شروع از75,000دلار

حمام: 1 متر مربع: 40

آپارتمان

2 هفته قبل

شروع از135,000دلار/165
خرید ملک در ترکیه

تعداد اتاق خواب: 2 حمام: 1 متر مربع: 110

آپارتمان

3 هفته قبل

شروع از135,000دلار/165

تعداد اتاق خواب: 2 حمام: 1 متر مربع: 110

آپارتمان

3 هفته قبل

شروع قیمت584,000دلار
آپارتمان فول امکانات در استانبول ترکیه (۲)

تعداد اتاق خواب: 2 حمام: 1 متر مربع: 152

آپارتمان

4 هفته قبل

شروع قیمت584,000دلار

تعداد اتاق خواب: 2 حمام: 1 متر مربع: 152

آپارتمان

4 هفته قبل

شروع قیمت148,000دلار
های لوکس در استانبول 2 385x258 - آپارتمان های لوکس در استانبول | HM-00194

تعداد اتاق خواب: 3 تعداد حمام: 2 متر مربع: 154

آپارتمان

4 هفته قبل

شروع قیمت148,000دلار

تعداد اتاق خواب: 3 تعداد حمام: 2 متر مربع: 154

آپارتمان

4 هفته قبل

شروع از1,600,000لیر
خرید ملک در ترکیه
شروع از1,600,000لیر

اتاق خواب: 1 متر مربع: 72

آپارتمان

3 ماه قبل

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 101

آپارتمان

3 ماه قبل

شروع از1,392,000

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 101

آپارتمان

3 ماه قبل