مقايسه آگهی ها

تعداد اتاق خواب: 2 حمام: 1 متر مربع: 85

آپارتمان

1 هفته قبل

شروع از98,000دلار

تعداد اتاق خواب: 2 حمام: 1 متر مربع: 85

آپارتمان

1 هفته قبل

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 67

آپارتمان

1 هفته قبل

شروع از87,200دلار

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 67

آپارتمان

1 هفته قبل

شروع از75,000دلار
پروژه ای لوکس در استانبول 1
شروع از75,000دلار

حمام: 1 متر مربع: 40

آپارتمان

2 هفته قبل

شروع از135,000دلار/165
خرید ملک در ترکیه

تعداد اتاق خواب: 2 حمام: 1 متر مربع: 110

آپارتمان

3 هفته قبل

شروع از135,000دلار/165

تعداد اتاق خواب: 2 حمام: 1 متر مربع: 110

آپارتمان

3 هفته قبل

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 66

آپارتمان, ویلایی

4 هفته قبل

شروع قیمت120,000دلار

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 66

آپارتمان, ویلایی

4 هفته قبل

شروع قیمت174,000دلار
Luxury apartment complex in Istanbul 4 385x258 - پروژه HM-00150 در Zeytinburnu استانبول | مجتمع آپارتمان لوکس در استانبول

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 75

آپارتمان

4 هفته قبل

شروع قیمت174,000دلار

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 75

آپارتمان

4 هفته قبل

شروع قیمت584,000دلار
آپارتمان فول امکانات در استانبول ترکیه (۲)

تعداد اتاق خواب: 2 حمام: 1 متر مربع: 152

آپارتمان

4 هفته قبل

شروع قیمت584,000دلار

تعداد اتاق خواب: 2 حمام: 1 متر مربع: 152

آپارتمان

4 هفته قبل

شروع قیمت148,000دلار
های لوکس در استانبول 2 385x258 - آپارتمان های لوکس در استانبول | HM-00194

تعداد اتاق خواب: 3 تعداد حمام: 2 متر مربع: 154

آپارتمان

4 هفته قبل

شروع قیمت148,000دلار

تعداد اتاق خواب: 3 تعداد حمام: 2 متر مربع: 154

آپارتمان

4 هفته قبل

شروع از1,744,000لیر
خرید ملک در استانبول
شروع از1,744,000لیر

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 76

آپارتمان

2 ماه قبل