مقايسه آگهی ها

شروع از211,000دلار
خرید ملک در استانبول

تعداد اتاق خواب: 3 تعداد حمام: 2 متر مربع: 172

آپارتمان

7 روز قبل

شروع از211,000دلار

تعداد اتاق خواب: 3 تعداد حمام: 2 متر مربع: 172

آپارتمان

7 روز قبل

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 67

آپارتمان

2 هفته قبل

شروع از87,200دلار

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 67

آپارتمان

2 هفته قبل

شروع از75,000دلار
پروژه ای لوکس در استانبول 1
شروع از75,000دلار

حمام: 1 متر مربع: 40

آپارتمان

2 هفته قبل

تعداد اتاق خواب: 2 حمام: 1

آپارتمان

3 هفته قبل

143,000دلار

تعداد اتاق خواب: 2 حمام: 1

آپارتمان

3 هفته قبل

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 66

آپارتمان, ویلایی

4 هفته قبل

شروع قیمت120,000دلار

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 66

آپارتمان, ویلایی

4 هفته قبل

شروع قیمت174,000دلار
Luxury apartment complex in Istanbul 4 385x258 - پروژه HM-00150 در Zeytinburnu استانبول | مجتمع آپارتمان لوکس در استانبول

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 75

آپارتمان

4 هفته قبل

شروع قیمت174,000دلار

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 75

آپارتمان

4 هفته قبل

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 101

آپارتمان

3 ماه قبل

شروع از1,392,000

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 101

آپارتمان

3 ماه قبل