مقايسه آگهی ها

تعداد اتاق خواب: 2 حمام: 1 متر مربع: 85

آپارتمان

1 هفته قبل

شروع از98,000دلار

تعداد اتاق خواب: 2 حمام: 1 متر مربع: 85

آپارتمان

1 هفته قبل

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 67

آپارتمان

1 هفته قبل

شروع از87,200دلار

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 67

آپارتمان

1 هفته قبل

شروع از75,000دلار
پروژه ای لوکس در استانبول 1
شروع از75,000دلار

حمام: 1 متر مربع: 40

آپارتمان

2 هفته قبل

شروع از97,000دلار
بهترین پروژه های ترکیه
شروع از97,000دلار

اتاق خواب: 1 حمام: 1

آپارتمان

3 هفته قبل

شروع از90,000دلار
خرید ملک در ترکیه

تعداد اتاق خواب: 3 تعداد حمام: 2 متر مربع: 136

آپارتمان

3 هفته قبل

شروع از90,000دلار

تعداد اتاق خواب: 3 تعداد حمام: 2 متر مربع: 136

آپارتمان

3 هفته قبل

شروع از248,000دلار
خرید ملک در ترکیه
شروع از248,000دلار

اتاق خواب: 1 متر مربع: 65

آپارتمان

3 هفته قبل

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 73

آپارتمان

3 هفته قبل

شروع از76,000دلار

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 73

آپارتمان

3 هفته قبل

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 66

آپارتمان, ویلایی

4 هفته قبل

شروع قیمت120,000دلار

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 66

آپارتمان, ویلایی

4 هفته قبل