مقايسه آگهی ها

شروع از248,000دلار
خرید ملک در ترکیه
شروع از248,000دلار

اتاق خواب: 1 متر مربع: 65

آپارتمان

3 هفته قبل

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 73

آپارتمان

3 هفته قبل

شروع از76,000دلار

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 73

آپارتمان

3 هفته قبل

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 66

آپارتمان, ویلایی

4 هفته قبل

شروع قیمت120,000دلار

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 66

آپارتمان, ویلایی

4 هفته قبل

شروع قیمت174,000دلار
Luxury apartment complex in Istanbul 4 385x258 - پروژه HM-00150 در Zeytinburnu استانبول | مجتمع آپارتمان لوکس در استانبول

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 75

آپارتمان

4 هفته قبل

شروع قیمت174,000دلار

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 75

آپارتمان

4 هفته قبل

شروع قیمت584,000دلار
آپارتمان فول امکانات در استانبول ترکیه (۲)

تعداد اتاق خواب: 2 حمام: 1 متر مربع: 152

آپارتمان

4 هفته قبل

شروع قیمت584,000دلار

تعداد اتاق خواب: 2 حمام: 1 متر مربع: 152

آپارتمان

4 هفته قبل

شروع قیمت148,000دلار
های لوکس در استانبول 2 385x258 - آپارتمان های لوکس در استانبول | HM-00194

تعداد اتاق خواب: 3 تعداد حمام: 2 متر مربع: 154

آپارتمان

4 هفته قبل

شروع قیمت148,000دلار

تعداد اتاق خواب: 3 تعداد حمام: 2 متر مربع: 154

آپارتمان

4 هفته قبل

شروع از1,744,000لیر
خرید ملک در استانبول
شروع از1,744,000لیر

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 76

آپارتمان

2 ماه قبل

شروع از700,000لیر
خرید ملک در ترکیه

اتاق خواب: 1+0 حمام: 1 متر مربع: 41

آپارتمان

3 ماه قبل

شروع از700,000لیر

اتاق خواب: 1+0 حمام: 1 متر مربع: 41

آپارتمان

3 ماه قبل

شروع از1,600,000لیر
خرید ملک در ترکیه
شروع از1,600,000لیر

اتاق خواب: 1 متر مربع: 72

آپارتمان

3 ماه قبل