مقايسه آگهی ها

شروع از37,000دلار
خرید ملک در بورسا

تعداد اتاق خواب: 2 حمام: 1

آپارتمان

3 هفته قبل

شروع از37,000دلار

تعداد اتاق خواب: 2 حمام: 1

آپارتمان

3 هفته قبل

شروع از131,000دلار
خرید ملک در ترکیه

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 75000

آپارتمان

3 هفته قبل

شروع از131,000دلار

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 75000

آپارتمان

3 هفته قبل

شروع از137,000دلار
خرید ملک در ترکیه

اتاق خواب: دو خواب حمام: 1 متر مربع: 139

آپارتمان

3 هفته قبل

شروع از137,000دلار

اتاق خواب: دو خواب حمام: 1 متر مربع: 139

آپارتمان

3 هفته قبل

شروع از835,000دلار
خرید ملک در ترکیه
شروع از835,000دلار

متر مربع: 288

ویلایی

3 هفته قبل

شروع از54,500دلار
ملک در ترکیه 15 1 385x258 - پروژه HM-00210 در Esenyurt استانبول | خرید ملک در شهر استانبول

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 70

آپارتمان

3 هفته قبل

شروع از54,500دلار

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 70

آپارتمان

3 هفته قبل

شروع از233,000دلار
پروژه HM-00219 در Zeytinburnu استانبول

تعداد اتاق خواب: 2 حمام: 1 متر مربع: 36000

آپارتمان

3 هفته قبل

شروع از233,000دلار

تعداد اتاق خواب: 2 حمام: 1 متر مربع: 36000

آپارتمان

3 هفته قبل

شروع از248,000دلار
خرید ملک در ترکیه
شروع از248,000دلار

اتاق خواب: 1 متر مربع: 65

آپارتمان

3 هفته قبل

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 73

آپارتمان

3 هفته قبل

شروع از76,000دلار

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 73

آپارتمان

3 هفته قبل

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 66

آپارتمان, ویلایی

4 هفته قبل

شروع قیمت120,000دلار

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 66

آپارتمان, ویلایی

4 هفته قبل