مقايسه آگهی ها

تعداد اتاق خواب: 2 حمام: 1

آپارتمان

3 هفته قبل

143,000دلار

تعداد اتاق خواب: 2 حمام: 1

آپارتمان

3 هفته قبل

شروع از37,000دلار
خرید ملک در بورسا

تعداد اتاق خواب: 2 حمام: 1

آپارتمان

3 هفته قبل

شروع از37,000دلار

تعداد اتاق خواب: 2 حمام: 1

آپارتمان

3 هفته قبل

شروع از131,000دلار
خرید ملک در ترکیه

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 75000

آپارتمان

3 هفته قبل

شروع از131,000دلار

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 75000

آپارتمان

3 هفته قبل

شروع از233,000دلار
پروژه HM-00219 در Zeytinburnu استانبول

تعداد اتاق خواب: 2 حمام: 1 متر مربع: 36000

آپارتمان

3 هفته قبل

شروع از233,000دلار

تعداد اتاق خواب: 2 حمام: 1 متر مربع: 36000

آپارتمان

3 هفته قبل

شروع از248,000دلار
خرید ملک در ترکیه
شروع از248,000دلار

اتاق خواب: 1 متر مربع: 65

آپارتمان

3 هفته قبل

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 66

آپارتمان, ویلایی

4 هفته قبل

شروع قیمت120,000دلار

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 66

آپارتمان, ویلایی

4 هفته قبل

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 75

آپارتمان

4 هفته قبل

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 75

آپارتمان

4 هفته قبل

شروع از1,744,000لیر
خرید ملک در استانبول
شروع از1,744,000لیر

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 76

آپارتمان

2 ماه قبل

شروع از700,000لیر
خرید ملک در ترکیه

اتاق خواب: 1+0 حمام: 1 متر مربع: 41

آپارتمان

3 ماه قبل

شروع از700,000لیر

اتاق خواب: 1+0 حمام: 1 متر مربع: 41

آپارتمان

3 ماه قبل