استانبول

معرفی مراکز درمانی در استانبول

معرفی مراکز درمانی در استانبول | اقامت در کشور ترکیه

معرفی مراکز درمانی در استانبول | اقامت در کشور ترکیه معرفی مراکز درمانی در استانبول رتبه بالای ترکیه در ارائه خدمات پزشکی ترکیه رتبه دهم ارزان ترین و باکیفیت ترین خدمات پزشکی را در میان بیمارستان های دنیا دارد. بنابراین این...

آموزش استفاده از مترو در استانبول1

آموزش استفاده از مترو در استانبول | زندگی در کشور ترکیه

آموزش استفاده از مترو در استانبول | زندگی در کشور ترکیه آموزش استفاده از مترو در استانبول M1 مهمترین خط مترو برای گردشگران خط مترو M1 مهمترین خطی است که پیش از سفر به استانبول باید به خاطر بسپارید. این خط از ایستگاه "یِنی کاپی"...

Compare listings

مقايسه كردن