پاسپورت ترکیه

مراحل کسب شهروندی کشور ترکیه

مراحل کسب شهروندی کشور ترکیه | خرید ملک در ترکیه

مراحل کسب شهروندی کشور ترکیه | خرید ملک در ترکیه مراحل کسب شهروندی کشور ترکیه ۱٫ دریافت شماره ثبت مالیات ترکیه شما میتوانید با به همراه داشتن اصل پاسپورت و عکس خود، شماره ثبت مالیات را از دفاتر مالیاتی در ترکیه دریافت...

Compare listings

مقايسه كردن